Rygestop | Rygeafvænning | Rygestop piller

Rygeafvænningsprodukter til rygestop (Se flere i afsnittet “rygeafvænningsprodukter til rygestop”):

Champix    Rygestop    

Rygestop kampagner

Kampagner for rygestop og de negative konskvenser ved rygning har i mange år været og er stadig i et konstant fokus, både via oplysningskampagner i tv, ved lægen, piecer og mange andre medier, samt ved en politisk involvering.

Rygning er blevet forbudt i visse offentlige rum, på arbejdspladser og der er tilføjet afgifter på tobaksvarer, lavet skræmmekampagner og et hav af andre tiltag for at komme rygning til livs. Disse tiltag er ikke forgæves og ej heller uden grund, da rygning årligt er skyld i omkring 14.000 dødsfald i danmark alene. Det menes at omkring 1/3 del af alle døde kræftpatienter ville have været i live hvis ikke at de havde røget.

De informative oplysningskampagner og skræmmekampagnerne der er taget i brug viser sig ikke at være en 100% løsning til at gøre danskerne røgfrie, da rygning for mange en livsstil, en nedarvet socialarv og eller en social vane som kan være svær at bryde.

Kampagnerne har dog medvirket at det er de færreste rygere der ikke er bekendt med helbredsrisikoen ved at ryge, hvilket er et stort skridt i den rigtige retning.

Tobaksrøg

Tobaksrøg indeholder mere end 4000 forskellige stoffer, hvoraf mere end 40 af disse kan bevises at være kræftfremkaldende. Nicotin i cigaretterne er vanedannende og skaber den fysiske trang hos rygeren.

Du kan læse mere om indholdet i cigaretter på Liv.dk

Sygdomme relateret til rygning

Lungekræft:
I 9 ud af 10 tilfælde af kræft i lungerne skyldtes kræften at patienten er ryger.

KOL (Rygerlunger)
I 17 ud af 20 tilfælde af KOL skyldtes lidelsen at patienten er ryger.

Hjerte-karsygdomme
Rygning er skyld i 6000 dødsfald årligt grundet blodpropper i hjertet.

De 3 ovenstående er langtfra en udtømmende liste over sygdomme forsaget af rygning, der er evt. mere at læse om hvordan rygning påvirker din krop på euroclinix.dk

Gode grunde til at stoppe med at ryge

Der er mange gode grunde til at stoppe med at ryge.
Her er er en liste over gode grunde, som du kan se frem til hvis du beslutter dig for at stoppe med at ryge:

 • Risikoen for helbredsskader forsvinder helt
 • Risikoen for at få kræft reduceres betydeligt og er på normal niveau efter 15 år uden en røg
 • Du får din naturlige smags- og lugtesans igen efter kun få dage
 • Du lugter ikke af røg
 • Du får færre rynker i ansigtet, især omkring munden.
 • Din hud bliver ikke grålig og efter kun et par uger er din hud blevet mere frisk og livlig.
 • Du vil få en forbedret kondi på 10-15% allerede efter 2 døgn, da kulilten i blodet forsvinder
 • Bedre økonomi (det er blevet dyrt at ryge og vil formentlig fortsætte med at blive dyre)
 • Du slipper for hoste og åndenød begyndende allerede efter 3 dage uden røg, da dine luftrør begynder at hele
 • Efter 4 uger er dine lunger blevet bedre til at bekæmpe infektioner
 • Risiko for hjerte-karsygdomme reduceres til normalt niveau efter 5 år som ikke-ryger
 • Efter blot 20 min uden røg er din puls og dit blodtryk tilbage på normale værdier
 • Din krop er fri for kulmonoxid allerede efter 1 døgn
 • Risikoen for blodpropper er reduceret allerede efter 3 døgn
 • Efter 2-12 uger er din blodcirkulation forbedret
 • Efter et par måneder er dine fimrehår i luftrørerne gendannet
 • Risikoen for hjerteinfarkt er halveret efter blot et år
 • Dine tænder bliver hvidere
 • Dit hår og dine negle bliver “friskere”
 • Du får som kvinde lettere ved at blive gravid
 • Du udsætter ikke andre (f.eks. dine børn) for passiv rygning

Rygeafvænningsprodukter til rygestop


 

Der findes utrolig mange rygestop tilbud, men den vigtigste faktor er at man selv er indstillet på at stoppe med at ryge og har viljen til at stoppe. Rygestop produkterne kan hjælpe rygere til at fjerne eller erstatte trangen og abstinenserne til de vanedannende stoffer i tobakken. Rygeafvænningsprodukter kan dog ikke fjerne den sociale faktor forbundet med rygning. Ved hjælp af hypnose hævder nogle dog at kunne fjerne både den sociale og fysiske trang til rygning.

De fleste rygere har allerede erfaret er det ikke nemt at foretage et “rygestop” på trods af alle de mange tilbud der er tilgængelig på markedet for afvænning af røgprodukter. At foretage et rygestop handler nemlig ikke kun om den fysiske trang / abstinenser til røgen, men i høj grad også det sociale forbundet med rygning, men fjernes rygetrængen er man trods alt tættere på et kunne foretage et rygestop.

Erfaringer viser at for at kunne foretage et rygestop kræver det en oprigtig vilje til at ville holde op med at ryge. De fleste der er holdt op med at ryge har prøvet flere forskellige tilbud på markedet for rygeafvænningsprodukter og flere tidligere rygere oplever fortsat trangen til røg flere år efter den sidste cigaret.

Herunder er en ikke udtømmende liste over rygeafvænningsprodukter:

E-cigaretter:
Elektroniske cigaretter giver følelsen af at ryge ved hjælp af damp. Der findes mange forskellige typer af e-cigaretter og forskellige smagsvarianter.

E-cigaretten kan være en rigtig god måde at vænne sig af med at ryge, da man fortsat kan få look og feel af en rigtig cigaret, dog skal man huske at man også skal vænne sig af med at ryge på sin elektroniske cigaret.

Du kan anskaffe dig en e-cigaret på esmog.dk

EGO-CE4

Nikotin plastre:
Plastre der frigiver nicotin fjerner trangen til nikotin og har for mange hjulpet dem med at lægge smøgerne på hylden. Produktet afhjælper abstinenserne til det vanedannende stof nikotin som findes i cigaretterne. Ved brug af dette produkt skal man huske at nedtrappe brugen når man er blevet røgfri.

Nicorette plaster

Nikotin tyggegummi:
Tyggegummi der frigiver nicotin fjerner trangen til nikotin og har for mange hjulpet dem med at lægge smøgerne på hylden. Produktet afhjælper abstinenserne til det vanedannende stof nikotin som findes i cigaretterne. Ved brug af dette produkt skal man huske at nedtrappe brugen når man er blevet røgfri.

Nicorette tyggegummi

Nikotin næsespray, inhaltore og mundspray:
Næsespray, inhaltore og mundspray med nikotin er et nyere alternativer til ovenstående men virker også ved at fjerner trangen til nikotin. Produkterne afhjælper abstinenserne til det vanedannende stof nikotin som findes i cigaretterne. Ved brug af disse produkter skal man huske at nedtrappe brugen når man er blevet røgfri.

Nicorette næsesprayNicorette inhalator    Nicorette mundspray

Applikationer og SMS:
Er du den heldige ejer af enten en tablet, ipad, iphone eller smartphone er det muligt at finde applikationer hvor du kan beregne din besparelse ved et rygestop (undervejs i forløbet). Der findes også applikationer der i kronologisk rækkefølge giver en besked om hvilke helbredsmæssige stadier man gennemgår i rygeafvænningsforløbet. Du kan også modtage SMS beskeder som opfølgning og støtte under din afvænningsperiode for rygestop.

Disse applikationer og SMS services kan hjælpe nogen til at bevare fokus på alle de positive forandringer ved et rygestop.

Hypnose:
Hypnotisering har hjulpet mange med at kvitte smøgerne og er også en mulighed. Der findes mange forskellige hypnotisører og tilmed hypnose online til at fjerne trangen.

Akupunktur:
Akupunktur er også et alternativ som kan benyttes som hjælpemiddel til et rygestop. Søg evt. i søgemaskinerne på hypnose rygestop for at finde en behandler.

Rygestop piller (Champix):
Nyeste receptpligtige tiltag er rygestop piller, som fjerner trangen til at ryge mere effektivt end tidligere produkter.

Champix er navnet på de rygestop piller som ordineres i danmark og har en succesrate på omkring 30%, hvilket er bedre end andre tilbud der findes på markedet.

Champix kræver recept, da det er et lægemiddel som kan forsage bivirkninger. Du kan finde opdateret priser hos blandt andre dette godkendte online apotek.

Champix

Ovenstående liste er langt fra alle de muligheder man har for støtte og hjælp til at vænne sig af med cigaretterne og blive røgfri. Husk at der altid er mulighed for at besøge egen læge til hjælp med rygeafvænning.

Skriv et svar