Neglesvamp

Anbefalede håndkøbsprodukter mod neglesvamp:

NaloxScholl

Hvad er neglesvamp?

Neglesvamp opstår ved inficering med smitsomme svampesporer og kendetegner sig som en misfarvet fortykkelse af neglen, hvor der under neglepladen er et gult eller hvidt ildelugtende materiale som kan krattes ud. Svampen kan være begrænset til det yderste af en negl, men kan også have spredt sig til en hel negl eller flere negle. Det er i de fleste tilfælde neglen på storetåen der angribes af neglesvamp. Neglen kan helt miste sit greb med fingeren eller tåen og blive løs og neglene kan blive helt deforme af neglesvamp. Smitterisikoen er meget lav, da neglesvamp oftes opstår i forbindelse med fodsvamp. Fodsvamp er mere smitsom og kan lede til neglesvamp.

Neglesvamp anses for at være en almindelig lidelse.

Såfremt at der er tvivl om hvorvidt neglen er inficeret med neglesvamp kan en læge lave et skrab af det inficerede område på neglen. Dette svampeskrab kan herefter sendes til microskopi og dyrkning.

Hvordan opstår neglesvamp?
Neglesvamp kan smitte via samme kilder som fodsvamp nemlig våde fællesbade, svømmehaller, gulve i gymnastiksale, håndklæder og lignende, men opstår oftest som en komplikation til fodsvamp. Fodsvamp kan brede sig til neglene og danne neglesvamp. Svampen sidder i selve neglen og bevæger sig mod negleroden. Indelukkede, fugtige fødder kan danne fodsvamp som kan lede til svamp i neglene. Svampen opstår derfor oftest på tåneglene, men kan mere sjældent også forekomme på fingerneglene.

Der menes at være en genetisk forskel på hvor modtagelig man er overfor fod- og neglesvamp.

Hvordan undgår man neglesvamp?
Man undgår eller minsker risikoen på samme måde som man undgår fodsvamp nemlig ved god fodhygiejne, Luftigt fodtøj, stømpeskift flere gange dagligt og benytte sandaler i fællesbade, gymnastiksale, svømmehaller og lignende.

Sørg for at dine fødder er helt tørre inden du tager strømper på, da varme og fugt er årsagen til udvikling af svamp.


Hvordan behandler man neglesvamp?
Har man først fået neglesvamp forsvinder lidelsen ikke af sig selv. Neglesvamp kræver i modsætning til fodsvamp en decideret behandling.

Såfremt at svampen ikke har spredt sig helt ned til selve negleroden kan der behandles med creme indeholdende svampemiddel eller neglelak med svampemiddel. Behandlingen kan tage op mod 6 måneder fordi at man skal sikre at alle svampesporerne er helt væk og at neglen er fornyet og vokset ud fra rod til spids. Hos ældre kan det tage mere end et år at behandle svamp i neglene, da negle vokser langsommere med alderen.

Det er også muligt at vælge behandling i form af tabletter med svampemiddel. Svampemidlet føres fra tabletterne med rundt i blodbanerne og kommer via blodet i kontakt med negleroden hvorfra svampesporerne bekæmpes. Denne behandling giver gode resultater, men kan give tilbagefald.

Mange vælger med fordel at kombinere ovenstående to behandlinger for at undgå tilbagefald. Udover at behandlingen tager lang tid er det ikke helt omkostningsfrit at anskaffe håndkøbscreme, neglelak eller tabletter mod neglesvamp.

Man kan yderligere sørge for at anskaffe sig luftigt fodtøj, skifte strømper flere gange dagligt og generelt holde sig en god fodhygiejne for at undgå at svampen blusser op inden alle svampesporerne er væk.

Post Tagged with , , , ,

Skriv et svar